Mediation

~ Samen werken aan

een oplossing voor uw conflict

De professionals van A&R beschikken over de vereiste deskundigheid en ervaring.

We vertellen u graag de mogelijkheden rondom de diverse vormen van mediation voor een van deze gebieden:

Onze mediators zijn aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland

Als u niet op zoek bent naar het conflict, maar naar de oplossing,

zijn wij u graag van dienst.

Mediation

Voor situaties waar:

 • men niet uit is op gerechtelijke procedures
 • er belang is en / of de wil er is, om tot een oplossing te komen
 • maar dat door wie of wat dan ook toch niet lukt,

daar begint de taak van een van de conflict professionals van A & R.

Mediation is geschikt in een diversiteit aan scenario’s, of het nu bijvoorbeeld gaat om:

 • een moeizame samenwerking binnen een team
 • een slepend arbeidsconflict met een leidinggevende of medewerker
 • een zakelijk conflict met een klant, leverancier of partner
 • echtscheiding of een ander conflict in de relationele sfeer
 • een geschil in uw woonomgeving

de professionals van A &R beschikken over de vereiste deskundigheid en ervaring.

Zakelijke mediation

Bij zakelijke mediation is er sprake van een zakelijk conflict waarin de onpartijdige en neutrale mediator de communicatie tussen de partijen begeleidt (business mediation).

Een zakelijk conflict is vaak inhoudelijk ingewikkeld. De (financiële) belangen zijn groot en het aantal betrokken partijen varieert. Dezelfde diversiteit is er met de mogelijke issues en de escalatiegraad.

Het conflict betreft een belangentegenstelling die zonder mediation eenvoudig kan ontaarden in een juridische procedure. Nog los van de vaak gederfde inkomsten, is daadwerkelijk procederen een kostbare, inefficiënte en tijdrovende manier om het conflict op te lossen. Zakelijke mediation is meestal de betere optie, ook om escalatie van het conflict te voorkomen.

Business mediation werkt ook veel sneller dan een gang naar de rechter. Hoe eerder het zakelijke conflict de wereld uit is, hoe beter! De mediators van A&R zijn ervaren in het begeleiden van conflicten waarbij het intern oplossen van de kwestie een hoge prioriteit heeft. Hierbij is het begrijpen van ondernemers en ondernemingen van enorm belang . De mediators van A&R Mediation and More hebben een zakelijke achtergrond en een enorme ervaring om u tijdens een zakelijke conflict te begeleiden naar een oplossing.

Arbeidsmediation

Een verstoorde arbeidsrelatie heeft een behoorlijk ingrijpend effect op het leven van de werknemer. Voor de werkgever zijn de gevolgen ook pittig, denk onder andere aan ziekte, ontslagvergoedingen en reputatieschade.

Het in redelijkheid eens worden met elkaar, zonder rechterlijke procedure, is altijd voor alle partijen beter. Een arbeidsmediator is een onafhankelijke bemiddelaar in (dreigende) arbeidsconflicten. Een arbeidsmediator velt geen inhoudelijk oordeel over het arbeidsconflict, maar begeleidt de betrokkenen in het zoeken naar een oplossing die voor alle partijen acceptabel is. Kenmerkend hiervoor is dat de partijen vrijwillig meewerken en verantwoordelijkheid nemen voor het samenwerken aan de oplossing.

Conflicten waar een arbeidsmediator in kan bemiddelen zijn bijvoorbeeld:

 • verstoorde arbeidsrelatie en/of dreigend ontslag (werkgever – werknemer),
 • verstoorde gezagsrelatie (team – manager, directie – bestuur, bestuur – medezeggenschapsorgaan)
 • of niet-functionerende samenwerking (collega’s onderling).

Familie / relatie-mediation

Het beëindigen van een relatie kan een complex proces zijn. Denk aan het maken van afspraken rondom de zorg van kinderen, de hypotheek en woning en bijvoorbeeld het pensioen. Ook voor deze momenten geldt ons devies: als u niet op zoekt bent naar een conflict, maar naar oplossingen, dan bent u bij A&R op het juiste adres. Wij helpen u om (weer) met elkaar te praten, om samen met u te komen tot oplossingen.

Nalatenschapsmediation

Een overlijden van een dierbare en het gemis is heftig. Helaas kan dit verdriet worden ingehaald door stress en zelfs ruzie, omdat men er in de afwikkeling van de nalatenschap met elkaar niet altijd samen uitkomt.

Tijdens nalatenschapsmediation bij A&R richten wij ons samen met u op de afhandeling van de persoonlijke, zakelijke en juridische aspecten voor alle betrokken erfgenamen.

Woonomgeving

De verdraagzaamheid tussen buren neemt af. Burengeschillen komen vaker voor dan vroeger. De conflicten lopen al snel hoog op en leiden tot heftige emoties. Partijen willen hun gelijk halen en proberen via de rechter de buur te bevechten.

De oplossingen die de rechtspraak biedt zijn vaak onbevredigend. Er wordt een knoop doorgehakt maar het onderliggende conflict wordt daarmee niet aangepakt.

Mediation biedt vaak veel betere uitkomsten. De bekwame mediator gaat met partijen de tafel en probeert  de daadwerkelijke belangen van partijen in kaart te brengen. Vaak is het gemeenschappelijk belang dat partijen hebben het woongenot en geprobeerd wordt omdat te beschermen.

Partijen worden uitgenodigd om vanuit dat gemeenschappelijk belang met elkaar naar oplossingen te streven. Daarmee worden vaak hele goede resultaten bereikt en bespaart het partijen de gang naar de rechter. Deze rechtzaak is tijdrovend kostbaar en de uitkomst is ongewis.

Altijd een passende vorm van mediation

A&R Mediation and more biedt u een volledige pakket, met diverse vormen van mediation. In iedere situatie staat een van onze experts voor u klaar.